Plán předpokladů

Jakékoli zásadní aspekty, které musí být v platnosti a zůstat na místě, aby byl plán uspěšný.


Prerequisites plan

Any fundamental aspects that must be in place, and remain in place, for a plan to succeed.

Použito v metodice