Plán přezkoumání přínosů

Plán, který definuje, jak a kdy lze provést měření dosažení přínosů projektu. Pokud je projekt řízen v rámci programu, mohou být tyto informace vytvořeny a udržovány na úrovni programu.

Použito v metodice