Plán přezkoumání přínosů

Plán, který definuje, jak a kdy lze provést měření dosažení přínosů projektu. Pokud je projekt řízen v rámci programu, mohou být tyto informace vytvořeny a udržovány na úrovni programu.


Benefits Review Plan

A plan that defines how and when a measurement of the achievement of the project’s benefits can be made. If the project is being managed within a programme, this information may be created and maintained at the programme level.

Použito v metodice