Plán projektu

Plán na vysoké úrovni zobrazující hlavní produkty projektu, kdy budou dodány a za jakou cenu. Počáteční projektový plán je prezentován jako součást dokumentace o zahájení projektu.

Toto je revidováno, protože se zobrazí informace o skutečném pokroku. Jedná se o hlavní kontrolní dokument pro projektovou radu, který měří skutečný pokrok proti očekávání.


Project plan

A high-level plan showing the major products of the project, when they will be delivered and at what cost. An initial project plan is presented as part of the project initiation documentation.

This is revised as information on actual progress appears. It is a major control document for the project board to measure actual progress against expectations.

Použito v metodice