Plán výjimek

Toto je plán, který často vyplývá ze zprávy o výjimce. Pro výjimku scénáře plánu pokrývá období od současného až do konce stávající fáze. Pokud by byla výjimka na úrovni projektu, byl by nahrazen plán projektu.


Exception plan

This is a plan that often follows an exception report. For a stage plan exception, it covers the period from the present to the end of the current stage. If the exception were at project level, the project plan would be replaced.

Použito v metodice