Plánování nepředvídaných událostí

Proces identifikace a plánování vhodných reakcí, které je nutno přijmout při skutečném riziku.


Contingency planning

The process of identifying and planning appropriate responses to be taken when a risk actually occurs.

Použito v metodice