Plánování zotavení po havárii

Řada procesů zaměřených na obnovu, především v reakci na fyzické katastrofy. Tato činnost je součástí plánování nepřetržitého provozu, ale nikoliv celého.


Disaster Recovery Planning

A series of processes that focus on recovery, principally in response to physical disasters. This activity forms part, but not the whole, of business continuity planning.

Použito v metodice