Plánování zotavení po havárii

Řada procesů zaměřených na obnovu, především v reakci na fyzické katastrofy. Tato činnost je součástí plánování nepřetržitého provozu, ale nikoliv celého.

Použito v metodice