PMO

Kancelář vedení projektu

Funkce nebo skupina odpovědná za řízení životního cyklu projektů.


PMO

Project management office

A function or group responsible for managing the lifecycle of projects.

Použito v metodice