Podniková správa financí

Funkce a procesy zodpovědné za řízení rozpočtování, účetnictví a požadavků na účtování. Podnikové řízení podniku je někdy označováno jako "korporátní" finanční oddělení.


Enterprise financial management

The function and processes responsible for managing the overall organization’s budgeting, accounting and charging requirements. Enterprise nancial management is sometimes referred to as the ‘corporate’ nancial department.

Použito v metodice