Poměr hodnoty

Poměr mezi přínosy, peněžními nebo nepeněžními a výdaji prostředků. Hodnotící měřítko.

Použito v metodice