Poměr mezi hodnotou a penězi

Poměr přínosů, peněžitých nebo nepeněžních, k uskutečněné investice nebo k prostředkům. Míra hodnoty za peníze.


Value-for-money ratio

The ratio of benefits, monetary or non-monetary, to investment made or resources committed. A measure of value for money.

Použito v metodice