Popis produktu

Popis účelu, složení, odvození a kritérií kvality produktu. Produkuje se v době plánování, co nejdříve po identifikaci potřeby produktu.


Product description

A description of a product’s purpose, composition, derivation and quality criteria. It is produced at planning time, as soon as possible after the need for the product is identified.

Použito v metodice