Popis produktu projektu

Speciální typ popisu produktu, který se používá k získání souhlasu uživatele o rozsahu a požadavcích projektu, pro definování očekávání zákazníka z hlediska kvality a pro definování kritérií přijatelnosti pro projekt.


Project product description

A special type of product description used to gain agreement from the user on the project’s scope and requirements, to define the customer’s quality expectations, and to define the acceptance criteria for the project.

Použito v metodice