Popis role

Popis souboru odpovědností specifických pro určitou roli.


Role description

A description of the set of responsibilities specific to a role.

Použito v metodice