Portfolio správy

Zahrnuje struktury, odpovědnosti a politiky, standardy a procesy pro rozhodování v rámci organizace za účelem zodpovězení klíčových strategických otázek "Děláme to správné věci?", "Děláme je správnou cestou?" A "Jsme realizovat výhody? "


Governance portfolio

Encompasses the structures, accountabilities and policies, standards and processes for decision-making within an organization in order to answer the key strategic questions ‘Are we doing the right things?’, ‘Are we doing them the right way?’ and ‘Are we realizing the benefits?’

Použito v metodice