Poskytovatel aplikačních služeb

ASP

Externí poskytovatel služeb, který poskytuje služby IT pomocí aplikací provozovaných v provozovnách poskytovatele služeb. Uživatelé přistupují k aplikacím prostřednictvím síťových připojení k poskytovateli služeb.


Application service provider

ASP

An external service provider that provides IT services using applications running at the service provider’s premises. Users access the applications by network connections to the service provider.

Použito v metodice