Poslání

Stručný a stručný popis obecného účelu a záměrů organizace. Uvádí se, co se má dosáhnout, ale ne, jak by mělo být dosaženo.


Mission

A short but complete description of the overall purpose and intentions of an organization. It states what is to be achieved, but not how this should be done.

Použito v metodice