Potřeby

Výhody, které jsou buď podstatné, nebo požadované z prostředků aplikovaných na daný projekt.


Needs

The benefits that are either essential or desired from the resources applied to a given project.

Použito v metodice