PPM

Portfolio, programové a projektové řízení

Kolektivní termín používaný pro řadu pokynů zaměřených na zlepšení výkonu těch, kteří se podílejí na řízení portfolia, programu a projektu. PPM je přijatým termínem v oboru a zahrnuje portfolio a řízení programů a projektů.


PPM

Portfolio, Programme and Project Management

A collective term used for a series of guides aimed at improving the performance of those involved in portfolio, programme and project management. PPM is the accepted term in the industry and covers portfolio as well as programme and project management.

Použito v metodice