PPM

Portfolio, programové a projektové řízení

Kolektivní termín používaný pro řadu pokynů zaměřených na zlepšení výkonu těch, kteří se podílejí na řízení portfolia, programu a projektu. PPM je přijatým termínem v oboru a zahrnuje portfolio a řízení programů a projektů.

Použito v metodice