Práh

Hodnota metriky, která by měla způsobit generování výstrahy nebo akce řízení. Například "Nehoda s prioritou 1 nebyla vyřešena během čtyř hodin", "Víc než ne chyby měkkých disků za hodinu" nebo "Více než 10 neúspěšných změn v měsíci".


Threshold

The value of a metric that should cause an alert to be generated or management action to be taken. For example, ‘Priority 1 incident not solved within four hours’, ‘More than ve soft disk errors in an hour’ or ‘More than 10 failed changes in a month’.

Použito v metodice