Praktik

Někdo, kdo je kompetentní a pravidelně vede aktivity MV.


Practitioner

Someone who is competent in and regularly leads MoV activities.

Použito v metodice