Pravděpodobnost

To je hodnocená pravděpodobnost konkrétního ohrožení nebo skutečné události, včetně zvážení četnosti, s jakou se může objevit.


Probability

This is the evaluated likelihood of a particular threat or opportunity actually happening, including a consideration of the frequency with which this may arise.

Použito v metodice