Pravidla bezpečnosti

Politika, která řídí přístup organizace k řízení informační bezpečnosti.


Security policy

The policy that governs the organization’s approach to information security management. 

Použito v metodice