Pravomoc

Právo na přidělování zdrojů a rozhodování (platí pro projektové, fázové a týmové úrovně).


Authority

The right to allocate resources and make decisions (applies to project, stage and team levels).

Použito v metodice