Předat

Přenos vlastnictví souboru produktů příslušnému uživateli. Sada produktů je označována jako uvolnění. V průběhu projektu může být více než jedno předání (postupné doručení). Konečné předání se uskuteční v procesu uzavření projektu.


Handover

The transfer of ownership of a set of products to the respective user(s). The set of products is known as a release. There may be more than one handover in the life of a project (phased delivery). The final handover takes place in the Closing a Project process.

Použito v metodice