Předčasné uzavření

Aktivita PRINCE2 ukončí projekt před jeho plánovaným ukončením. Projektový manažer musí zajistit, aby nedokončená práce byla jednoduše opuštěna, ale že projekt zachrání jakoukoli dosud vytvořenou hodnotu a zkontroluje, zda jsou veškeré mezery, které zanechal zrušení projektu, zvýšeny na řízení společnosti nebo programu.


Premature closure

The PRINCE2 activity to close a project before its planned closure. The project manager must ensure that work in progress is not simply abandoned, but that the project salvages any value created to date, and checks that any gaps left by the cancellation of the project are raised to corporate or programme management.

Použito v metodice