Předmět

Proces nebo výrobek, který je předmětem přezkumu, během aktivit MV.


Subject

The process or product under review during MoV activities.

Použito v metodice