Předmět

Proces nebo výrobek, který je předmětem přezkumu, během aktivit MV.

Použito v metodice