Přehled rizikového profilu

Jednoduchý mechanismus pro zviditelnění rizik. Jedná se o grafické znázornění informací běžně obsažených v existujícím registru rizik.


Summary risk profile

A simple mechanism to increase the visibility of risks. It is a graphical representation of information normally found on an existing risk register.

Použito v metodice