Přenosné zařízení

Montovaná budova nebo velké vozidlo poskytnuté třetí stranou a přesunutá na místo podle potřeby v souladu s plánem nepřetržité služby v oblasti IT.


Portable facility

A prefabricated building, or a large vehicle, provided by a third party and moved to a site when needed according to an IT service continuity plan.

Použito v metodice