Přenosové náklady

Typ nákladů, který zaznamenává výdaje uskutečněné jménem jiné části organizace. Například poskytovatel IT služeb může zaplatit za externího konzultanta, který bude využívat finanční oddělení a přenášet náklady na ně. Poskytovatel IT služeb by to zaznamenal jako náklady na přenos.


Transfer cost

A cost type which records expenditure made on behalf of another part of the organization. For example, the IT service provider may pay for an external consultant to be used by the finance department and transfer the cost to them. The IT service provider would record this as a transfer cost.

Použito v metodice