Přijetí uživatelem

Specifický typ přijetí osobou nebo skupinou, která produkt použije poté, co bude předána do provozního prostředí.

Použito v metodice