Přijetí uživatelem

Specifický typ přijetí osobou nebo skupinou, která produkt použije poté, co bude předána do provozního prostředí.


User acceptance

A specific type of acceptance by the person or group who will use the product once it is handed over into the operational environment.

Použito v metodice