Příležitost

Nejistá událost, která by měla příznivý dopad na cíle nebo přínosy, pokud k ní dojde.


Opportunity

An uncertain event that would have a favourable impact on objectives or bene ts if it occurred.

Použito v metodice