Příležitostné náklady

Náklady, které se používají při rozhodování mezi investičními rozhodnutími. Náklady na příležitosti představují výnosy, které by byly generovány použitím zdrojů jiným způsobem.


Opportunity cost

A cost that is used in deciding between investment choices. Opportunity cost represents the revenue that would have been generated by using the resources in a different way.

Použito v metodice