Přímé náklady

Náklady na poskytování služby IT, která může být plně přidělena konkrétnímu zákazníkovi, nákladovému centru, projektu atd. - náklady na poskytování nesdílených serverů nebo softwarových licencí.


Direct cost

The cost of providing an IT service which can be allocated in full to a specific customer, cost centre, project etc. – for example, the cost of providing non-shared servers or software licences.

Použito v metodice