PRINCE2 principy

Vedoucí povinnosti týkající se správné praxe projektového řízení, které tvoří základ projektu řízeného pomocí PRINCE2.


PRINCE2 principles

The guiding obligations for good project management practice that form the basis of a project being managed using PRINCE2.

Použito v metodice