Příručka vedoucího studie

Pokyny pro vedoucí studií připravené vedoucím odborníkem v oblasti MoV.


Study leader’s handbook

Guidance for study leaders prepared by the senior MoV practitioner.

Použito v metodice