Pro-forma

Šablona nebo příklad dokument obsahující ukázkové údaje, které budou nahrazeny skutečnými hodnotami, pokud jsou k dispozici.

Použito v metodice