Problém/obava

Typ problému (jiný než požadavek na změnu nebo mimo specifikaci), který správce projektu potřebuje vyřešit nebo eskalovat.

Použito v metodice