Problém/obava

Typ problému (jiný než požadavek na změnu nebo mimo specifikaci), který správce projektu potřebuje vyřešit nebo eskalovat.


Problem/concern

A type of issue (other than a request for change or off-specification) that the project manager needs to resolve or escalate.

Použito v metodice