Produkt

Vstup nebo výstup, ať už hmotný nebo nehmotný, který lze předem popsat, vytvořit a otestovat. Také známý jako výstup nebo dodávka.


Product

An input or output, whether tangible or intangible, that can be described in advance, created and tested. Also known as an output or deliverable.

Použito v metodice