Produkt řízení

Produkt, který bude požadován jako součást řízení projektu a vytváření a udržování kvality (například zvýraznění zprávy, závěrečné zprávy apod.).

Výrobky řízení zůstávají konstantní bez ohledu na typ projektu a mohou být použity podle popisu nebo s jakýmikoli relevantními změnami pro všechny projekty. Existují tři typy produktů pro správu: základní linie, záznamy a zprávy.


Management product

A product that will be required as part of managing the project, and establishing and maintaining quality (for example, highlight report, end stage report etc.).

The management products stay constant, whatever the type of project, and can be used as described, or with any relevant modi cations, for all projects. There are three types of management product: baselines, records and reports.

Použito v metodice