Produkt řízení

Produkt, který bude požadován jako součást řízení projektu a vytváření a udržování kvality (například zvýraznění zprávy, závěrečné zprávy apod.).

Výrobky řízení zůstávají konstantní bez ohledu na typ projektu a mohou být použity podle popisu nebo s jakýmikoli relevantními změnami pro všechny projekty. Existují tři typy produktů pro správu: základní linie, záznamy a zprávy.

Použito v metodice