Produktové plánování

Technika vedoucí k komplexnímu plánu založenému na vytváření a dodávání požadovaných výstupů. Tato technika považuje předpoklady pro produkty, požadavky na kvalitu a závislost mezi produkty.

Použito v metodice