Produktové plánování

Technika vedoucí k komplexnímu plánu založenému na vytváření a dodávání požadovaných výstupů. Tato technika považuje předpoklady pro produkty, požadavky na kvalitu a závislost mezi produkty.


Product-based planning

A technique leading to a comprehensive plan based on the creation and delivery of required outputs. The technique considers prerequisite products, quality requirements and the dependencies between products.

Použito v metodice