Profil hodnot

Vyjádření relativního významu ovladačů primární hodnoty pro klientské tělo a koncové uživatele.


Value profile

A representation of the relative importance of the primary value drivers to the client body and end users.

Použito v metodice