Program

Generic - Řada činností nebo projektů, které jsou společně plánovány a řízeny.

ITIL - Řada projektů a činností, které jsou naplánovány a řízeny společně, aby bylo dosaženo celkového souboru souvisejících cílů a dalších výsledků.

PPM - Struktura dočasné srozumitelné organizace vytvořená za účelem koordinace, řízení a dohledu nad prováděním souboru souvisejících projektů a činností s cílem dosáhnout výsledků a přínosů souvisejících s strategickými cíli organizace. Program pravděpodobně bude mít život, který bude trvat několik let.


Programme

Generic – A number of activities or projects that are planned and managed together.

ITIL – A number of projects and activities that are planned and managed together to achieve an overall set of related objectives and other outcomes.

PPM – A temporary exible organization structure created to coordinate, direct and oversee the implementation of a set of related projects and activities in order to deliver outcomes and benefits related to the organization’s strategic objectives. A programme is likely to have a life that spans several years.

Použito v metodice