Program stručný

Prohlášení, které popisuje konkrétní cíle, požadované přínosy, potenciální rizika, nástin nákladů, časové lhůty a případné možnosti dodání programu.


Programme brief

A statement that describes the specific objectives, required benefits, potential risks, outline costs, timescales and potentially options for delivery for a programme.

Použito v metodice