Program stručný

Prohlášení, které popisuje konkrétní cíle, požadované přínosy, potenciální rizika, nástin nákladů, časové lhůty a případné možnosti dodání programu.

Použito v metodice