Programová kancelář

Funkce, která poskytuje informační středisko programu a jeho cíle plnění, mohl poskytnout podporu více než jednomu programu.


Programme office

The function providing the information hub for the programme and its delivery objectives could provide support for more than one programme.

Použito v metodice