Programové riziko

Riziko související s transformací strategie na vysoké úrovni na nové způsoby práce, které přinášejí prospěch organizaci.


Programme risk

Risk concerned with transforming high-level strategy into new ways of working to deliver benefits to the organization.

Použito v metodice