Prohlášení o vnitřní kontrole

Narativní prohlášení představenstva společnosti, které uvádí, že probíhá proces identifikace a řízení významných rizik, kterým firma čelí.

Použito v metodice