Projekční kancelář

Dočasná kancelář zřízená na podporu realizace iniciativy specifické změny, která je dodávána jako projekt. Pokud se použije, projektová kancelář převezme odpovědnost za podporu role projektu.


Project office

A temporary office set up to support the delivery of a specific change initiative being delivered as a project. If used, the project office undertakes the responsibility of the project support role.

Použito v metodice