Projekt charter

Dokument, který obsahuje podrobnosti o nové službě, významné změně nebo jiný významný projekt. Chartery jsou zpravidla povoleny službou správy portfolia služeb nebo kanceláří pro řízení projektů. Termín charty se používá také pro popis povolení k provedení práce potřebné k dokončení změny služby nebo projektu.


Project charter

A document that contains details of a new service, a signi cant change or other signi cant project. Charters are typically authorized by service portfolio management or by a project management office. The term charter is also used to describe the act of authorizing the work required to complete the service change or project.

Použito v metodice