Projektová struktura

Prohlášení, které popisuje účel, náklady, čas a požadavky na výkon a omezení pro projekt. Je vytvořen předprojekt během procesu spuštění projektu.

A používá se během procesu iniciování projektu k vytvoření dokumentace o zahájení projektu a jeho součástí. Je nahrazena dokumentací o zahájení projektu a není zachována.


Project brief

Statement that describes the purpose, cost, time and performance requirements, and constraints for a project. It is created pre-project during the Starting up.

A Project process and is used during the Initiating a Project process to create the project initiation documentation and its components. It is superseded by the project initiation documentation and not maintained.

Použito v metodice