Projektový management

Plánování, delegování, monitorování a kontrola všech aspektů projektu a motivace zúčastněných stran k dosažení cílů projektu v rámci očekávaných výkonnostních cílů pro čas, náklady, kvalitu, rozsah, přínosy a rizika.


Project management

The planning, delegating, monitoring and control of all aspects of the project, and the motivation of those involved, to achieve the project objectives within the expected performance targets for time, cost, quality, scope, benefits and risks.

Použito v metodice